БОЛОВСРОЛ

2003-2006

2003-2010

Сэтгэл судлалын ухааны БА, Бангалорын Их Сургууль, БНЭУ

Англи хэлний багш БА, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль (ХИС), Монгол

2018-2010

2016-2018

2020-

Судлаач оюутан, Соёлын сэтгэл судлалын лаборатори, Кобегийн Их Сургууль, Япон

Глобал Нийгмийг Судлах Интегацчилсэн шинжлэх ухааны MA, Кюүшүгийн Их Сургууль, Япон

Докторант, Глобал Нийгмийг Судлах Интегацчилсэн шинжлэх ухааны сургууль, Кюүшүгийн Их Сургууль, Япон

ХИПНО ЗАСЛЫН СУРГАЛТ

2019-2020

Hypnotherapy and Past Life Regression Therapy foundational courses, Past Life Awakening Institute

2020-

Certified Hypnotherapist in Spirit releasement Therapy, Past Life Awakening Institute 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

2009-2016

 Сэтгэл судлалын багш, ХИС

2018-

Монголын Сэтгэлзүй, Сэтгэц Хэмжилзүйн Хүрээлэнгийн ахлах сэтгэл зүйч