top of page

БОЛОВСРОЛ

2003-2006

Сэтгэл судлалын ухааны БА, Бангалорын Их Сургууль, БНЭУ

2003-2010

Англи хэлний багш БА, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль (ХИС), Монгол

2018-2010

Судлаач оюутан, Соёлын сэтгэл судлалын лаборатори, Кобегийн Их Сургууль, Япон

2016-2018

Глобал Нийгмийг Судлах Интегацчилсэн шинжлэх ухааны MA, Кюүшүгийн Их Сургууль, Япон

2020-

Докторант, Глобал Нийгмийг Судлах Интегацчилсэн шинжлэх ухааны сургууль, Кюүшүгийн Их Сургууль, Япон

ХИПНО ЗАСЛЫН СУРГАЛТ

2019-2020

Hypnotherapy and Past Life Regression Therapy foundational courses, Past Life Awakening Institute

2020-

Certified Hypnotherapist in Spirit releasement Therapy, Past Life Awakening Institute 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

2009-2016

 Сэтгэл судлалын багш, ХИС

2018-

Монголын Сэтгэлзүй, Сэтгэц Хэмжилзүйн Хүрээлэнгийн ахлах сэтгэл зүйч

bottom of page