top of page
СЭТГЭЛЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

  П.Мягмаржаргал нь хипно засал, сэтгэл зүйн зөвлөгөө-заслын үйлчилгээг аль алиныг үзүүлдэг ч энэхүү вебсайтаар дамжуулан зөвхөн хипно заслын үйлчилгээг хүргэж байгаа билээ. Сэтгэлзүйн зөвлөгөө-заслын үйлчилгээ авахыг хүсвэл "Монголын Сэтгэлзүй, Сэтгэц Хэмжилзүйн Үндэсний Хүрээлэн"-гийн (МССХҮХ) вэбсайт  эсвэл байгууллагын албан ёсны фэйсбүүк хаягнаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, холбогдоно уу. Мягмаржаргал нь МССХҮХ-нд сэтгэлзүйчээр ажилладаг болно.

Сэтгэлзүйн зөвлөгөө-засал ба хипно заслын ялгаа нь юу вэ?

bottom of page