top of page

Та доорх 3 төрлийн хипно заслын аль нь өөрт тань хэрэгтэй, таны асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжтой эсэхийг хараахан мэдэхгүй байгаа бол засалчтайгаа ярилцан зөвхөн таны асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжтой “Асуудалд чиглэсэн холимог хипно засал” хийлгэх боломжтой.

1. Хипно засал

(Hypnotherapy with age regression)

Бидний бодол, зан үйлийн хэв маяг, тогтсон хандлага, бие болон сэтгэлийн асуудал зэрэг нь олонтаа хүүхэд нас, энэ амьдралын чухал үйл явдлуудийн нөлөөгөөр үүссэн байдаг.  Эдгээр асуудлууд нь ихэвчлэн үл ухамсрын (subconscious) түвшнөөс бидний сэтгэц, зан үйлд нөлөөлдөг. Хинозаслын аргаар асуудлын шалтгаан болсон үйл явдалруу эргэж буцаан сэтгэл хөдлөл төвт сэтгэл заслын нэрлэдэгээр “анхдагч сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүд”-ийг хувиргах замаар засал явагддаг.

​Энэ заслыг тухайн хувь хүний асуудлаас шалтгаалан 1-3 хүртэлх удаа хийдэг. Ихэнх хүнд 3 удаагийн засал бүрэн үр дүн авахал тохиромжтой байдаг.

​Эхний нэг удаагийн заслын үнэ 230000 төгрөг

Хоёр дахь заслаас эхлэн нэг удаагийн засал 190000 төгрөг.

2. Урьд насруу буцаан засах хипно засал

(Past Life Regression Therapy-PLRT)

Энэ насны амьдралд үүсээд байгаа асуудлын шалтгаан заримдаа энэ насанд байгаад зогсохгүй урьд насанд байх боломжтой байдэг гэдэг түндэслэл дээр хийдэг хипнозасал юм. Энэ насны гэр бүл, романтик харилцаа, айдас, түгшүүр, шалтаан нь тодорхойгүй өвдөлт зэрэг асуудлыг шалгааныг subconscious буюу үл ухамсарлахуйн төвшнөөс халин (super-conscious) буюу супер ухамсар, сүнсний түвшний дурсамж мэдээлэлтэй холбогдон олж засдаг. Энэ заслаас заавал урьд төрөл зэрэг ойлголтонд итгэдэг байж үр дүн авах шаардлагагүй. Өөрийн ухамсрыг хэмжээлшгүй их мэдээллийн сан, мөн илааршил  явагдах гол талбар гэж ойлгоход л хангалттай.

Нэг удаагийн засал 90 минут (зарим тохиолдолд 120 минут хүртэл үргэлжлэх нь бий)

Энэ заслыг тухайн хувь хүний асуудлаас шалтгаалан 1-5 хүртэлх удаа хийдэг. Ихэнх хүнд 3 удаагийн засал бүрэн үр дүн авахал тохиромжтой байдаг.

Эхний нэг удаагийн заслын үнэ 230000 төгрөг

Хоёр дахь заслаас эхлэн нэг удаагийн засал 190,000 төгрөг.

3. Хорогдсон энергийг чөлөөлөх засал

(Spirit Releasement Therapy)

Энэ засал нь цэвэр spiritual буюу бидний нэрлэдгээр сүнсний шалтгаант асуулыг шийдэхэд чиглэгдсэн байдаг. Заримдаа сэтгэл заслаар шийдэгддэггүй гутрал, түгшүүр, муу зуршил, энергээ амархан алдах зэрэг нь бидний энергэн биед “туулайчилж” байдаг бусад энергийн нөлөө байдаг тул тэрхүү энергийг чөлөөлөх нь дээрх асуудлуудыг шийдэхэд тустай байдаг. Клиник оноштой сэтгэцийн  эмэгүүдэд тэр бүр ашигладаггүй. 

Нэг удаагийн засал 90 минут (зарим тохиолдолд 120 минут хүртэл үргэлжлэх нь бий)

Энэ заслыг тухайн хувь хүний асуудлаас шалтгаалан 1-5 хүртэлх удаа хийдэг. Ихэнх хүнд 3 удаагийн засал бүрэн үр дүн авахал тохиромжтой байдаг.

Эхний нэг удаагийн заслын үнэ 230000 төгрөг.

Хоёр дахь заслаас эхлэн нэг удаагийн засал 190,000 төгрөг.

ЗАСАЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

bottom of page